Các kết quả ban đầu của Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (Phần 2)

Từ năm 2016, OGP bắt đầu xuất bản loạt ấn phẩm trình bày các “kết quả ban đầu” về cam kết chính phủ mở. OGP Vậy những “kết quả ban đầu” này là gì? Trong lĩnh vực quản trị nhà nước, sẽ phải mất nhiều thời gian để…

Các kết quả ban đầu của Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (Phần 1)

Vào năm 2016, năm thứ năm của OGP, cộng đồng tham gia chính phủ mở ngày càng mong muốn tìm hiểu đóng góp của OGP trong việc cải thiện hiệu quả của chính phủ và hoạch định chính sách – từ đó mang lại tác động thực sự…

Tài liệu giới thiệu Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở

Để giới thiệu Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở tới các tổ chức trong và ngoài nhà nước, các cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ cũng như toàn thể các cá nhân trong xã hội, Tổ chức Hướng tới Minh bạch đã xây dựng một…

Tuyên bố Chính phủ Mở

Để tham gia vào OGP, các quốc gia cần cam kết ủng hộ các nguyên tắc của Chính phủ Mở và Chính phủ Minh bạch thông qua việc tán thành Tuyên bố Chính phủ mở. Theo đó, các quốc gia cam kết “nỗ lực thúc đẩy văn hóa…

Tại sao Indonesia kiên định với con đường Chính phủ mở?

Và tại sao các quốc gia khác cũng nên như vậy? Bài viết dưới đây của bà Raden Siliwanti, Vụ trưởng Vụ Bộ máy Nhà nước, Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia sẽ trả lời cho câu hỏi này. Sự kỳ vọng của người dân vào…

Câu chuyện tham gia vào OGP của Bờ Biển Ngà

Ngay sau Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu OGP lần thứ hai ở London (tháng 11/2013), một quan chức Bờ Biển Ngà đã liên lạc với Bộ phận hỗ trợ OGP để tìm hiểu xem làm thế nào quốc gia này có thể tham gia OGP. Đây là…

Số phát hành đặc biệt hướng dẫn về Chính phủ Mở: Thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì Sự phát triển bền vững

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững yêu cầu những hành động táo bạo. Chương trình nghị sự này đòi hỏi việc điều phối chính sách trên nhiều mặt trận, hình thành các mối quan hệ đối tác mới và cam kết sử dụng…

Cải thiện dịch vụ công: Cẩm nang xây dựng các cam kết OGP

Các dịch vụ công chất lượng tốt là yếu tố then chốt trong đời sống của mỗi công dân, và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ đó là một chức năng thiết yếu của chính phủ. Tuy nhiên, không phải chỉ chính phủ mới đảm nhận…

Kinh nghiệm Anh: Ngăn chặn rửa tiền bằng dữ liệu mở

Giúp tội phạm rửa tiền, chuyển tiền cho khủng bố và giúp kẻ giàu trốn thuế, các công ty vô danh hiện đang trở thành công cụ giấu tiền bất hợp pháp. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới có đến 70% trường hợp tham nhũng dùng…

Bộ công cụ tăng cường Lập pháp Mở

Bộ công cụ này được biên soạn dưới sự bảo trợ của Nhóm Công tác Lập pháp mở (Legislative Openness Working Group), do Quốc hội Chile và Viện Dân chủ Quốc gia (NDI) đồng chủ trì. Bản thảo đầu tiên do ông Andrew Mandelbaum (NDI) biên soạn với…
1 2 3