Dữ liệu mở trong chính phủ: cách để mang tới sự thay đổi

 

Đây là tài liệu dạng sách trắng do Viện Dữ liệu Mở – ODI (Open Data Institute) và Đối tác Dữ liệu Mở – POD (Partnership for Open Data) xuất bản năm 2015.

Tài liệu đưa ra 10 nguyên tắc quản lý thay đổi được kiểm chứng qua các cuộc phỏng vấn với các công chức chính phủ tại 7 quốc gia. Dựa vào các nguyên tắc và các cuộc phỏng vấn đó, tài liệu đã đưa ra 12 khuyến cáo giúp các chính phủ duy trì sự thay đổi dữ liệu mở và hiện thực hóa tác động của nó.
Tài liệu là tham khảo rất tốt cho Việt Nam trong quá trình khảo sát, xây dựng chính sách dữ liệu mở quốc gia.
Bản dịch sang tiếng Việt có 51 trang, có thể tải về tự do tại địa chỉ:
Nguồn: letrungnghia.mangvn.org; ảnh: www.iini.net

Đăng bình luận

*