Các Webinars liên quan tới OGP

Các bạn thân mến, tại Việt Nam, tuy những thông tin về OGP còn hạn chế nhưng hầu hết các giá trị và nguyên tắc cơ bản của chính phủ mở từ lâu đã và đang được Nhà nước triển khai thông qua việc xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, xây dựng Luật tiếp cận thông tin, Luật phòng chống tham nhũng, tham gia Công ước của LHQ về chống tham nhũng (UNCAC) mà Việt Nam là quốc gia thành viên từ 2009…

Trong thời gian từ năm 2012 đến tháng 5.2018 có một loạt các webinars liên quan tới chủ đề OGP, open data, OGP – anti corruption, good governance, co-creation…đã diễn ra và được lưu tại https://www.opengovpartnership.org/resources/ogp-webinars

2018 Webinars

Webinar Title Date Link to Recording Supplementary Materials
Open Data – How to publish with purpose May 11, 2018 Click here for recording Files on this link
Using OGP to Advance Anti-Corruption Reforms May 11, 2018 Click here for recording Files on this link
Descifrando la Ambición en Planes de Acción May, 10, 2018 Click here for recording
Using OGP Action Plans to Raise the Ambition of Natural Resources Governance Reforms May 10, 2018 Click here for recording Files on this link
Let’s Get Co-Creating: New Guidance and Resources May 9, 2018 Click here for recording Files on this link
Great Ideas for OGP Action Plans: Reaching Out to Marginalized Communities to Make Open Government a Universal May 8, 2018 Click here for recording Files on this link
Water Reforms Through OGP Action Plans April 12, 2018 Click here for recording
Priceless? A new framework for estimating the cost of opening government March 23, 2018 Click here for recording

Đây là cơ hội để các bạn có thể tìm hiểu, học tập về nội dung này và có thể tải các tài liệu kèm theo. Chúc các bạn có thời gian thú vị khi tìm hiểu chủ đề này. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ các thông tin liên quan với các bạn. Mọi thông tin xin để lại tại phần comment dưới đây, chúng tôi sẽ sớm phản hồi.