Các Webinars liên quan tới OGP

Các bạn thân mến, tại Việt Nam, tuy những thông tin về OGP còn hạn chế nhưng hầu hết các giá trị và nguyên tắc cơ bản của chính phủ mở từ lâu đã và đang được Nhà nước triển khai thông qua việc xây dựng Chính phủ điện…

Các bài học hỗ trợ lãnh đạo dữ liệu mở khu vực nhà nước

Đây là tài liệu của các tác giả Fiona Smith và Liz Carolan, Viện Dữ liệu Mở – ODI (Open Data Institute), Viện do các ngài Tim Berners-Lee và Nigel Shadbolt thành lập vào năm 2012 và có trụ sở chính ở Luân Đôn, Vương quốc Anh, xuất bản tháng 04/2016. Tài liệu đưa ra phương pháp…

Hỗ trợ phát triển bền vững bằng dữ liệu mở

Là tài liệu sách trắng do Viện Dữ liệu Mở – ODI (Open Data Institute) và Đối tác Dữ liệu Mở – POD (Parternership for Open Data) xuất bản năm 2015. Tài liệu chỉ ra 12 ví dụ điển hình ứng dụng dữ liệu mở ở các quốc gia…

Dữ liệu mở trong chính phủ: cách để mang tới sự thay đổi

  Đây là tài liệu dạng sách trắng do Viện Dữ liệu Mở – ODI (Open Data Institute) và Đối tác Dữ liệu Mở – POD (Partnership for Open Data) xuất bản năm 2015. Tài liệu đưa ra 10 nguyên tắc quản lý thay đổi được kiểm chứng qua…

Nhận diện các đề tài – dự án “MỞ” từ kinh phí của nhà nước

Thế nào là dự án MỞ thật? Bên dưới đây sẽ nêu ra các đặc tính của MỞ mà bạn rất dễ để nhận diện các đề tài – dự án có là MỞ hay không thông qua việc đọc nội dung các tài liệu của đề tài…

Chỉ dẫn Mở ra: Sử dụng Dữ liệu Mở để Chống Tham nhũng

Đây là tài liệu của Hiến chương Dữ liệu Mở (Open Data Charter) cùng các đối tác: Minh bạch Mexico (Transparencia Mexicana), Đối tác Giao kết Mở (Open Contracting Partnership) và Dữ liệu Mở vì Mạng Phát triển (Open Data for Development Network) xuất bản, lần đầu tiên…