Philippines: Chính quyền mở Bohol

Bohol là hòn đảo lớn thứ 10 của Philippines, nằm ở khu vực miền Trung Visayas, bao gồm đảo lớn và 75 đảo nhỏ xung quanh, chịu ảnh hưởng bởi động đất và thiên tai. Khoảng những năm 1990, Bohol từng nằm trong số những tỉnh nghèo nhất của Philippines, phụ thuộc vào nông nghiệp, ngư nghiệp và du lịch. Muốn cải thiện thực trạng địa phương, giảm tỉ lệ nghèo và phát triển Bohol xanh, lãnh đạo địa phương đã xây dựng chương trình phát triển toàn diện, từ đầu tư thương mại, CSHT, hợp tác công tư, phát triển nhân lực, nông nghiệp, giáo dục, du lịch…

 

Năm 2014, trong lộ trình thực hiện các cam kết OGP, chính phủ Philippine ra mắt trang data.gov.ph, công bố dữ liệu từ cơ quan chính phủ để công chúng tiếp cận. Bohol là một trong những địa phương tiên phong thực hiện dữ liệu mở (mặc dù cho đến nay một số bang của Philippine còn do dự trong việc chia sẻ dữ liệu của họ với công chúng), công khai chi tiêu ngân sách của chính quyền, đồng thời đưa người dân vào quá trình xây dựng ngân sách địa phương. Hiện Bohol đang xây dựng hệ thống bản đồ. Dữ liệu này không chỉ phục vụ ngàng giao thông mà còn được xử lý cho các dịch vụ khác của chính phủ như dự báo thời tiết, quản lý thiên tai, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và phúc lợi xã hội.v.v.

 

Nhờ những cải tổ mạnh mẽ, Bohol trở thành một trong những tỉnh có nguồn thu lớn nhất của Philippines. Năm 2014, nhờ dữ liệu của chính quyền, các tổ chức đã phát hiện rằng ngân sách TW cho các dự án giảm nhẹ thiên tai đã không được phân bố đủ cho Bohol. Kết quả là các tổ chức đang cùng nhau soạn thảo đề xuất giảm thiên tai mới với đề nghị chính phủ tăng đầu tư cho khu vực này.
Nguồn: https://bit.ly/2HAIQHf