Indonesia: Trang điện tử cộng đồng thúc đẩy chính quyền mở

Làng Barabali nằm ở trung tâm Lombok ở vùng Tây Nusa Tenggara của Indonesia cũng giống nhiều làng quê khác, người dân ít có cơ hội tiếp xúc với chính quyền. Dưới sự giám sát của trưởng thôn Ki Agus Azhar, chính quyền cấp thôn ở Barabali đã…