Tài liệu Hướng dẫn về Chính phủ Mở

“Cho dù có là thành viên OGP hay không, quý vị có thể chưa thấy thuyết phục về lợi ích của chính phủ mở. Khi quý vị tham gia sáng kiến chính phủ mở, quý vị sẽ nhận được gì? Nếu quý vị còn đang bản khoăn về câu hỏi này, tài liệu hướng dẫn này là dành cho quý vị.

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp thông tin cho những người chưa biết hoặc vẫn còn hoài nghi về Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở với nội dung được xây dựng trên những ví dụ cụ thể về tác động tích cực của Chính phủ Mở trong năm lĩnh vực: 1) Cung cấp dịch vụ công 2) Cơ hội kinh doanh 3) Hiệu quả hoạt động của chính phủ và tiết kiệm chi phí 4) Phòng chống tham nhũng và 5) Xây dựng lại niềm tin của người dân vào chính phủ.

Nội dung đầy đủ của tài liệu có thể tham khảo và tải về tại đây