Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở là gì?

Trả lời: Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (OGP) là một sáng kiến ​​nhiều bên với mục tiêu đạt được các cam kết cụ thể từ chính phủ nhằm thúc đẩy tính minh bạch, trao quyền cho công dân, chống tham nhũng và khai thác công nghệ mới để tăng cường hoạt động quản trị nhà nước.

Câu hỏi: OGP được giới thiệu vào Việt Nam khi nào?

Trả lời: Sáng kiến được giới thiệu cho Việt Nam trong năm 2014. Sau khi giới thiệu sáng kiến, Nhóm thúc đẩy OGP tại Việt Nam đã được thành lập, bao gồm các tổ chức và cá nhân trong nước có chung mối quan tâm và nhiệt huyết để thúc đẩy OGP tại Việt Nam.

Câu hỏi: Vì sao Việt Nam nên gia nhập OGP?

Trả lời: Là một sáng kiến quốc tế về tăng cường quản trị nhà nước, OGP có ý nghĩa tích cực đối với tất cả các quốc gia thành viên. OGP  có thể giúp Việt Nam: • Tạo dựng niềm tin của người dân đối với chính phủ

 • Đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính nhà nước
 • Củng cố hình ảnh và uy tín của quốc gia trong cộng đồng quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.
 • Tận dụng sự ủng hộ và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và người dân để nâng cao hiệu quả quản trị công
 • Triển khai có hiệu quả các điều ước quốc tế và các văn bản pháp luật quốc gia về phòng, chống tham nhũng
 • Thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác mang tính xây dựng giữa nhà nước và xã hội dân sự trong việc cải thiện chất lượng quản trị công.
 • Định vị quốc gia trong cuộc cạnh tranh toàn cầu và trong khối ASEAN để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao.

Câu hỏi: Việt Nam phải đối mặt với những thách thức lớn nào khi tham gia OGP?

Trả lời: Nghiên cứu về Triển vọng của Việt Nam để tham gia Sáng kiến ​​Đối tác Chính phủ mở (2016) đã xác định một số thách thức lớn, bao gồm:

 • Văn hóa bí mật trong quản trị công
 • Các nhóm lợi ích và sự thiếu áp lực từ người dân và doanh nghiệp
 • Môi trường hoạt động khó khăn của các tổ chức xã hội và báo chí trong nước
 • Thiếu sự ủng hộ cụ thể, thiếu sự hỗ trợ từ các đối tác phát triển, và tầm rộng lớn của OGP

Câu hỏi: Lộ trình gia nhập OGP của Việt Nam là gì?

Trả lời: Khó xác định được chính xác khi nào Việt Nam sẽ tham gia OGP, mặc dù theo xu hướng phát triển, việc Việt Nam tham gia cơ chế này là không thể tránh khỏi. Theo cách tiếp cận này, lộ trình cho OGP tại Việt Nam có thể được vạch ra như sau:

 • Nghiên cứu tính khả thi của OGP cho Việt Nam
 • Nâng cao nhận thức về OGP
 • Xây dựng mạng lưới các bên liên quan chủ chốt
 • Hỗ trợ Nhà nước trong việc tham gia OGP
 • Hỗ trợ Nhà nước thực hiện các cam kết OGP