Thư mời hội thảo chia sẻ kết quả Nghiên cứu SDGs-OGP Việt Nam

Nhóm Thúc đẩy OGP tại Việt Nam trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp tham dự hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) ở Việt Nam và Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP)”, gọi tắt…

Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở và Mục tiêu Phát triển Bền vững Số 16 : Những điểm tương đồng và khác biệt

Tài liệu này chỉ là một đóng góp khiêm tốn cho nội dung trọng tâm của Hội  nghị Thượng đỉnh Toàn cầu 2015  về Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (Open Government Partnership – OGP):  Cách thức để các nguyên tắc cơ bản của chính phủ mở…

Nghiên cứu: “Làm thế nào OGP sẽ giúp Việt Nam đạt được SDGs vào năm 2030?”

Ngày 01 tháng 01 năm 2016, 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Chương trình Phát triển Bền vững 2030 – được các nhà lãnh đạo thế giới thông qua vào tháng 9/2015 – chính thức có hiệu lực. Các mục tiêu SDGs được xây dựng…