Chính phủ mở giúp xóa mâu thuẫn lợi ích và tham nhũng

Mâu thuẫn lợi ích luôn có thể phát sinh trong mọi cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, và tổ chức. Nếu không được kiểm soát, mâu thuẫn lợi ích sẽ dẫn đến tham nhũng. Mâu thuẫn lợi ích và tham nhũng là nguyên nhân trọng yếu cản trở…

Clip: mâu thuẫn lợi ích và tham nhũng

Mâu thuẫn lợi ích và tham nhũng

Mâu thuẫn lợi ích là một trong những khởi nguồn của tham nhũng. Tuy nhiên, cần hiểu không phải khi nào các lợi ích khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau cũng tạo ra mâu thuẫn lợi ích. Trong cuộc sống cá nhân, thị trường hoặc hoạt động…

Mâu thuẫn lợi ích trong Luật phòng, chống tham nhũng

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018. Một trong những nội dung đáng chú ý đó là khái niệm “mâu thuẫn lợi ích” đã được đưa vào giải thích ở Điều 3. Cụ thể, “Xung đột lợi…
Lòng tin. Sâu bọ vào cuộc.

Muốn giảm tham nhũng phải tăng lòng tin

Nhiều nghiên cứu cho thấy mất lòng tin vào các thể chế chính trị là nguyên nhân chính của tham nhũng vì nó tạo ra sự chấp nhận của hành vi sai trái cũng như tạo ra sự “mong đợi” là hành vi sai trái đó [tham nhũng]…
Một người làm quan cả họ được nhờ

Văn hoá Việt có dung dưỡng cho tham nhũng?

Tham nhũng thường bị chỉ trích như là một vấn nạn trong đời sống xã hội hiện nay, do nhiều nguyên nhân, từ cơ chế quản lý, kinh tế thị trường, chế độ cán bộ, lương bổng, sự thoái hoá biến chất..vv. Nhưng nếu nhìn từ góc độ…
Năm 2019 nên là năm của LÒNG TIN

Năm 2019 nên là năm của LÒNG TIN

Năm 2018 khép lại cho thấy những sự kiện được công luận quan tâm nhiều nhất là những đại án tham nhũng được mang ra xử và các khủng hoảng của ngành giáo dục và y tế. Chưa bao giờ ở Việt Nam số vụ xử tham nhũng…
Lòng tin và vai trò của lòng tin

Lòng tin và vai trò của lòng tin với phát triển

Lòng tin là một khái niệm được kiến tạo bởi xã hội. Lòng tin xuất hiện khi các bên có được một sự nhìn nhận tích cực về nhau và từ đó tạo ra một kết quả mong đợi (Wheeless và Grotz 1977, 251). Một người hay một…
Tuổi già tri thức trẻ

Các yếu tố quyết định niềm tin chính trị

Theo Miller (1974), niềm tin chính trị (political trust) là một xu hướng đánh giá cơ bản dựa trên hiệu quả hoạt động của nhà nước để đáp ứng nhu cầu của người dân. Turper và Aarts (2017) dùng khái niệm này để chỉ mức độ tín nhiệm…
Minh bạch để tin

Giới thiệu chiến dịch Minh bạch để tin

Chống tham nhũng là một trong những mục tiêu được Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh trong vài năm gần đây. Trên thực tế, diễn ngôn của nhà nước về tham nhũng khá xuyên suốt, ngay từ khi thành lập nước Việt Nam dân…