Trách nhiệm giải trình: Tại sao Người Dơi cần giám sát Siêu Nhân?

Trách nhiệm giải trình là một trong những giá trị cốt lõi của chính phủ mở. Để giúp độc giả hình dung dễ hơn về khái niệm này, tổ chức Hướng tới Minh bạch đã thực hiện Clip “Tại sao Người Dơi cần giám sát Siêu Nhân?“.

Mời các bạn cùng theo dõi.

Sản phẩm này thuộc dự án “Thúc đẩy Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (OGP) – công cụ mới giúp phòng, chống tham nhũng hiệu quả tại Việt Nam” do tổ chức Hướng tới Minh bạch phối hợp với Tớ đố cậu biết thực hiện dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc.

Dự án nhằm giúp độc giả hiểu hơn về các nguyên tắc và giải pháp có thể giúp cải thiện tính liêm chính và hiệu quả hoạt động của chính phủ. Mục đích của OGP là hỗ trợ các chính phủ đưa ra những cam kết cụ thể nhằm thúc đẩy tính minh bạch, trao quyền cho công dân, đấu tranh chống tham nhũng và phát huy công nghệ thông tin hiện đại để cải thiện hoạt động quản trị nhà nước.