Tìm hiểu về Chính phủ Mở và các vấn đề liên quan

Chính phủ Mở, một khái niệm rất mới ở Việt Nam vài năm trở lại đây. Nội hàm của khái niệm đó và các khái niệm có liên quan với nó là gì? Bài viết này hy vọng nêu ra được một vài vấn đề/khía cạnh như vậy.…

Chính phủ Mở và Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (Open Government Partnership – OGP) là gì?

Chính phủ Mở Khái niệm “Chính Phủ Mở” dịch từ  nguyên gốc Tiếng Anh “Open government” không phải là một khái niệm mới.  Theo ý kiến của TS. Jong-Sung Hwang[1], Việc Chính phủ “mở” để đáp ứng hiệu quả nhu cầu của công dân đã được đề cập…

Cơ chế hoạt động của Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP)

OGP được điều hành bởi một Uỷ ban thường trực quốc tế gồm đại diện của các bên liên quan (multi-stakeholder international Steering Committee – sau đây gọi là Uỷ ban thường trực) – đóng vai trò là cơ quan chính điều phối các hoạt động của OGP.…

Cách thức tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP)

Thủ tục tham gia OGP của một quốc gia bao gồm các bước sau: (1) Thoả mãn các tiêu chuẩn hợp lệ Đây là điều kiện đầu tiên để một quốc gia tham gia OGP. Như đã đề cập, các quốc gia phải chứng minh là mình đạt…

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở là gì? Trả lời: Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (OGP) là một sáng kiến ​​nhiều bên với mục tiêu đạt được các cam kết cụ thể từ chính phủ nhằm thúc đẩy tính minh bạch, trao quyền cho công…