Kinh nghiệm Anh: Ngăn chặn rửa tiền bằng dữ liệu mở

Giúp tội phạm rửa tiền, chuyển tiền cho khủng bố và giúp kẻ giàu trốn thuế, các công ty vô danh hiện đang trở thành công cụ giấu tiền bất hợp pháp. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới có đến 70% trường hợp tham nhũng dùng…