Việt Nam đã đáp ứng tiêu chí tối thiểu để gia nhập Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở

Những tiến bộ về công khai ngân sách trong năm 2019 đã giúp Việt Nam đạt điểm tối đa cho tiêu chí cốt lõi Minh bạch ngân sách của Đối tác Chính phủ Mở (OGP) – sáng kiến đa phương nổi bật nhất trên thế giới nhằm thúc…

Báo cáo Chính phủ mở thúc đẩy bình quyền

Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) được khởi động từ năm 2011 nhưng tính đến năm 2018, chỉ có khoảng 0.1% các cam kết trong OGP có liên quan đến giới. Các nghiên cứu không chính thức cho thấy phụ nữ và các tổ chức đại…

Hướng dẫn xây dựng Chính phủ Mở: QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Giới thiệu Về Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở Trọng tâm của Sáng kiến Chính phủ Mở (Open Government Partnership – OGP) là các ý tưởng về tính minh bạch, sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình. Các khái niệm này được tạm…

Các kết quả ban đầu của Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (Phần 2)

Từ năm 2016, OGP bắt đầu xuất bản loạt ấn phẩm trình bày các “kết quả ban đầu” về cam kết chính phủ mở. OGP Vậy những “kết quả ban đầu” này là gì? Trong lĩnh vực quản trị nhà nước, sẽ phải mất nhiều thời gian để…

Các kết quả ban đầu của Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (Phần 1)

Vào năm 2016, năm thứ năm của OGP, cộng đồng tham gia chính phủ mở ngày càng mong muốn tìm hiểu đóng góp của OGP trong việc cải thiện hiệu quả của chính phủ và hoạch định chính sách – từ đó mang lại tác động thực sự…

Tài liệu giới thiệu Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở

Để giới thiệu Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở tới các tổ chức trong và ngoài nhà nước, các cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ cũng như toàn thể các cá nhân trong xã hội, Tổ chức Hướng tới Minh bạch đã xây dựng một…

Tuyên bố Chính phủ Mở

Để tham gia vào OGP, các quốc gia cần cam kết ủng hộ các nguyên tắc của Chính phủ Mở và Chính phủ Minh bạch thông qua việc tán thành Tuyên bố Chính phủ mở. Theo đó, các quốc gia cam kết “nỗ lực thúc đẩy văn hóa…

Tại sao Indonesia kiên định với con đường Chính phủ mở?

Và tại sao các quốc gia khác cũng nên như vậy? Bài viết dưới đây của bà Raden Siliwanti, Vụ trưởng Vụ Bộ máy Nhà nước, Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia sẽ trả lời cho câu hỏi này. Sự kỳ vọng của người dân vào…

Câu chuyện tham gia vào OGP của Bờ Biển Ngà

Ngay sau Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu OGP lần thứ hai ở London (tháng 11/2013), một quan chức Bờ Biển Ngà đã liên lạc với Bộ phận hỗ trợ OGP để tìm hiểu xem làm thế nào quốc gia này có thể tham gia OGP. Đây là…

Số phát hành đặc biệt hướng dẫn về Chính phủ Mở: Thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì Sự phát triển bền vững

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững yêu cầu những hành động táo bạo. Chương trình nghị sự này đòi hỏi việc điều phối chính sách trên nhiều mặt trận, hình thành các mối quan hệ đối tác mới và cam kết sử dụng…
1 2 3 4