Về Nhóm thúc đẩy OGP tại Việt Nam

GIỚI THIỆU NHÓM
Nhóm làm việc vận động cho sáng kiến Đối tác Chính phủ mở OGP của Việt Nam, được thành lập vào năm 2014, với sự tham gia của các tổ chức và cá nhân trong nước cùng chia sẻ tầm nhìn chung và sự nhiệt tình để quảng bá OGP ở Việt Nam.

Các thành viên trong nhóm đều cho rằng OGP rất có lợi cho đất nước vì nó tạo cơ hội cho người dân tham gia và đóng góp nhiều cho quá trình đổi mới và phát triển bền vững của đất nước. Nhóm tin rằng OGP sẽ thu hút sự chú ý của toàn xã hội vì mục đích và hành động của nó phù hợp với nhu cầu cấp thiết về tăng cường tính minh bạch, quản trị tốt và chống tham nhũng ở nước ta. OGP sẽ góp phần giải quyết những thách thức hiện tại trong quản trị cũng như giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn trên trường quốc tế, nâng cao uy tín và thu hút nguồn lực và hỗ trợ quốc tế cho Việt Nam trong việc thúc đẩy quản trị tốt và chống tham nhũng.
Làm việc trên cơ sở tự nguyện để thúc đẩy quá trình thực hiện sáng kiến OGP ở Việt Nam, nhóm đã phát triển các quy tắc ứng xử và cam kết tôn trọng những nguyên tắc này trong quá trình làm việc nhằm củng cố và bảo vệ uy tín của nhóm cũng như các thành viên của nhóm.

TẦM NHÌN
Nhóm thúc đẩy OGP tại Việt Nam nhận thấy ngày càng có nhiều chính phủ tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình cung cấp các dịch vụ công tốt cho công dân của mình. Để đạt được điều này, cần phải có những thay đổi về các chuẩn mực xã hội, văn hoá và các chính sách để đảm bảo có sự đối thoại và hợp tác thực sự giữa chính phủ và xã hội dân sự. Nhóm hy vọng rằng chính phủ chúng ta sẽ nhận thức tầm quan trọng của OGP và sớm trở thành một phần của sáng kiến toàn cầu này.