Báo cáo đánh giá tóm tắt của Bộ phận hỗ trợ OGP về khả năng tham gia của Việt Nam

Trong quá trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (Open Government Partnership) tại Ottawa, Canada, Đoàn công tác Chính phủ Việt Nam, được sự điều phối của Tổ chức Hướng tới Minh bạch, đã có buổi làm việc với Bộ phận Hỗ trợ OGP để tìm hiểu về cơ chế vận hành của OGP và lắng nghe những đánh giá ban đầu từ phía đơn vị này về điều kiện gia nhập OGP của Việt Nam. Sau chuyến đi về, Bộ phận Hỗ trợ OGP đã chuẩn bị và gửi lai cho Đoàn một Báo cáo đánh giá tóm tắt về Tư cách hợp lệ để tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở của Việt Nam.

Tổ chức Hướng tới Minh bạch đã cho dịch Báo cáo này sang tiếng Việt để những độc giả quan tâm có thể tham khảo tại đây.