Các bài học hỗ trợ lãnh đạo dữ liệu mở khu vực nhà nước

Đây là tài liệu của các tác giả Fiona Smith và Liz Carolan, Viện Dữ liệu Mở – ODI (Open Data Institute), Viện do các ngài Tim Berners-Lee và Nigel Shadbolt thành lập vào năm 2012 và có trụ sở chính ở Luân Đôn, Vương quốc Anh, xuất bản tháng 04/2016.
Tài liệu đưa ra phương pháp luận và các bài học thực tế từ thí điểm với khóa học dành cho các lãnh đạo dữ liệu mở ở 3 quốc gia là Macedonia, Tanzania và Burkiana Faso. Tài liệu có thể là tham khảo rất tốt cho các lãnh đạo dữ liệu mở tương lai ở Việt Nam chuẩn bị cho tiến trình tham gia OGP.
Bản dịch sang tiếng Việt có 51 trang, có thể tải về tự do tại địa chỉ:
Nguồn: letrungnghia.mangvn.org