Các kết quả ban đầu của Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (Phần 2)

Từ năm 2016, OGP bắt đầu xuất bản loạt ấn phẩm trình bày các “kết quả ban đầu” về cam kết chính phủ mở. OGP Vậy những “kết quả ban đầu” này là gì? Trong lĩnh vực quản trị nhà nước, sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể nhìn thấy những lợi ích xã hội, kinh tế và chính trị mà chính sách chính phủ mở mang lại cho người dân. Tuy nhiên như chúng ta đã học hỏi được qua bảy năm triển khai Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP), hành trình của các nhà cải cách đấu tranh để đưa các chính sách trở thành hiện thực cung cấp những kinh nghiệm mở mang trí óc và giúp chúng ta hiểu được tác động cuối cùng mà các chính sách đã hoặc không thể đem lại. OGP Việt Nam đã giới thiệu ấn bản đầu tiên. Tài liệu này là ấn bản thứ hai.

Nếu xét theo thước đo, các trường hợp được nêu trong ấn bản này là những kết quả trung gian của các cam kết chính phủ mở. Các kết quả này được chọn lọc từ các kế hoạch hành động OGP 2013-2014, đặc biệt là các kế hoạch mà theo đánh giá của Cơ chế Báo cáo Độc lập (IRM) hoặc được gắn dấu sao (có tiềm năng chuyển đổi và hoàn thiện), hoặc được đánh giá quan trọng và nổi bật về cam kết chính phủ mở. Nói cách khác, các cam kết chính phủ mở được trình bày trong tài liệu này cho thấy những tiến bộ đáng kể trong mục tiêu làm cho chính phủ trở nên mở hơn, có sự tham gia hoặc đáp ứng tốt hơn sau hai năm triển khai. Các câu chuyện ở đây tập trung vào những nhân tố thay đổi và những cuộc chiến chính trị thực sự đã diễn ra với sự giằng co tiến hai bước lùi một bước. Theo cách tăng dần và mạnh mẽ, thực trạng đang dần thay đổi ở mỗi quốc gia này.

Những câu chuyện về cải cách của Philippin trong ngành khai thác mỏ, hay Anh Quốc trong xây dựng hệ thống đăng ký chủ sở hữu hưởng lợi sẽ là những kinh nghiệm hay cho Việt Nam.

Để tham khảo thêm, xin mời download tại đây.