chị Nguyễn Kiều Viễn giám đốc Tổ chức Hướng Tới Minh Bạch

Người dân chứ không phải quan tham mang lại sự minh bạch và thịnh vượng cho đất nước

Đa số mọi người nghĩ việc chống tham nhũng là việc của nhà nước? Tại sao chị lại “cắm đầu” vào việc này? Tôi làm việc này đơn giản chỉ vì thấy cần và muốn làm: tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành quốc nạn, như con…