Việt Nam ở Top các quốc gia ít công khai ngân sách nhất thế giới

Việt Nam hiện xếp hạng dưới mức trung bình toàn cầu về công khai ngân sách và sự tham gia của công chúng vào các quá trình liên quan đến ngân sách. Theo báo cáo của tổ chức Đối tác Ngân sách Quốc tế (IBP) công bố sáng…

Chống tham nhũng: Cần có luật đăng ký tài sản

Theo các chuyên gia, Việt Nam cần xây dựng luật riêng về đăng ký tài sản để giúp chống tham nhũng, rửa tiền, trốn thuế và góp phần bảo vệ quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ chức. “Rải rác, thiếu khớp nối, không rõ ràng”. Đó…

Khóa học online về Chính phủ mở – Tháng 5/2018

Đại học Công nghệ Delft mở khóa học online về chính phủ mở. Khóa học bắt đầu từ 28/5/2018, kéo dài trong 5 tuần. Khóa học này giúp học viên nắm bắt các nguyên tắc chính xung quanh chính phủ mở và tạo cơ hội để học viên…