Câu chuyện tham gia vào OGP của Bờ Biển Ngà

Ngay sau Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu OGP lần thứ hai ở London (tháng 11/2013), một quan chức Bờ Biển Ngà đã liên lạc với Bộ phận hỗ trợ OGP để tìm hiểu xem làm thế nào quốc gia này có thể tham gia OGP. Đây là một câu hỏi thật khó để trả lời. Vào thời điểm đó, Bờ Biển Ngà mới đạt được 2 trên tổng số 12 điểm tối thiểu cần có để đủ điều kiện tham gia OGP. Tuy nhiên, Thủ tướng Bờ Biển Ngà vừa tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh OGP trước đó rằng quốc gia này đang thực hiện các cải cách thể chế quan trọng và dự định sẽ trở thành thành viên OGP càng sớm càng tốt. Mặc dù nhiệm vụ này có vẻ rất khó khăn nhưng sau khi trao đổi với Bộ phận hỗ trợ OGP, vị quan chức Bờ Biển Ngà đã tỏ ra lạc quan và hứa sẽ gửi thông tin cập nhật ngay khi có thể.

Trong hai năm sau đó, Bờ Biển Ngà đã liên tục đưa ra các cải cách quan trọng, bao gồm công khai dự toán ngân sách nhà nước và thông qua Luật tiếp cận thông tin. Trước đó một năm, Chính phủ nước này cũng đã lần đầu tiên công khai báo cáo kiểm toán ngân sách nhà nước. Trước khi Hội nghị thượng đỉnh OGP diễn ra ở Mexico City (tháng 10/2015), theo yêu cầu của Bờ Biển Ngà, Bộ phận hỗ trợ OGP đã kiểm tra lại điểm của quốc gia này và xác nhận rằng Bờ Biển Ngà đã đủ tư cách trở thành thành viên của OGP. Ngay lập tức, Chính phủ Bờ Biển Ngà đã gửi Ý nguyện thư và xúc tiến xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia đầu tiên của họ.

Ví dụ của Bờ Biển Ngà cho thấy rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể đạt được mục tiêu tham gia OGP nếu có quyết tâm thực hiện. Các tiêu chí tham gia rất rõ ràng và trên cơ sở đó, các quốc gia có thể hoạch định các bước đi cụ thể để đạt được mục tiêu. Khi Thủ tướng Bờ Biển Ngà phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh OGP tại London, ông ấy đã có thể chỉ ra những cải cách mà quốc gia này cần phải thực hiện để trở thành thành viên của OGP. Tuy nhiên, mục đích của những cải cách này không chỉ giới hạn trong việc tiến tới chính phủ mở, mà quan trọng hơn, là tiếp tục cải thiện niềm tin của người dân Bờ Biển Ngà vào Chính phủ của họ. Nguồn: https://www.opengovpartnership.org/stories/six-new-countries-now-eligible-participate-ogp-cote-divoire-completes-dramatic-improvement