Georgia: OGP ở Gruzia và vai trò xã hội dân sự

Gruzia/Georgia gia nhập OGP tháng 9/2011, được coi là quốc gia gương mẫu về tuân thủ các cam kết OGP và sớm triển khai dữ liệu chính phủ mở.
Gruzia được bầu làm thành viên của Ban chỉ đạo OGP quốc tế vào năm 2014, giữ chức đồng chủ tịch vào năm 2016 và trở thành Chủ tịch nhiệm kỳ 2017-2018.  Trong các nỗ lực thúc đẩy OGP tại Gruzia, Quỹ XH mở Gruzia (OSGF) có nhiều đóng góp. OSGF thành lập năm 1994 và nằm trong mạng lưới các Quỹ XH mở toàn cầu.
Với nguyên tắc xã hội dân sự có một vai trò quan trọng và vị thế ngang bằng với chính quyền, OSGF cùng với các CSO khác thiết lập cơ chế đa bên,  hợp tác với chính phủ để cải thiện dịch vụ công, cả ở cấp TW và địa phương. Tại thủ đô Tbilisi, cơ chế này giúp các bên tham gia vào tiến trình ngân sách của địa phương, đồng thời cung cấp nguồn chuyên gia cho chính quyền thành  phố.

Bài học kinh nghiệm của OSGF là cần duy trì được sự bền vững. Một trong những thách thức mà XHDS dễ gặp phải trong tiến trình vận động OGP là sự thay đổi thiện chí của chính quyền hay quá trình chuyển đổi của chính quyền sau bầu cử. Vì vậy, OSFG thực hiện các sáng kiến hỗ trợ nhằm đảm bảo OGP được duy trì ổn định trong quá trình chuyển giao chính quyền.

Anano Tsintsabadze từ OSGF nhận xét: “Chỉ cần chính quyền đưa ra những vấn đề thực sự thiết thực, người dân sẽ tham gia, bất kể họ có học thức hoặc nền tảng như thế nào”. Trong lễ nhận chức Chủ tịch OGP luân phiên, Thủ tướng Kvirikashvili của Gruzia phát biểu: “Trong thời hiện đại, khi đổi mới và công nghệ đã trở thành con đường dẫn tới thành công trong nền kinh tế toàn cầu, định nghĩa về quản trị mở đã được mở rộng. Gruzia cam kết sẽ củng cố các căn cứ OGP để đảm bảo người dân có thể tham gia quá trình ra quyết định của chính phủ – những quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ ”

Tham khảo: www.open.georgia.gov
Nguồn: https://bit.ly/2HAIQHf