Giao lưu chia sẻ về OGP với các tổ chức xã hội dân sự miền nam

Kể từ khi ra mắt chính thức vào năm 2011 do 8 chính phủ khởi xướng, OGP  đã nhanh chóng  nhân được sự ủng hộ  và đến nay đã được triển khai thực hiện tại 75 quốc gia trên thế giới. Tại tất cả các nước thành viên OGP, chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) cùng phối hợp hoạt động để xây dựng và thực hiện những cải cách nhằm thúc đẩy chính phủ “mở”. Việt Nam được đánh giá có nhiều triển vọng trở thành thành viên của OPG. Tính đến cuối năm 2017, Việt Nam còn thiếu 4 điểm để đáp ứng tiêu chí tối thiểu trở thành thành viên OGP.

Đến nay, nhiều tổ chức XHDS của Việt Nam đã và đang tham gia vào các hoạt động thúc đẩy minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và sự tham gia của người dân. Những nội dung đó đều là các hợp phần quan trọng của OGP, đồng thời là những vấn đề Đảng và Nhà nước đặt ra như những yếu tố căn bản để thực hiện đổi mới. Vào tháng 6 năm 2014, 17 tổ chức, cá nhân trên cơ sở tìm hiểu về mục tiêu và ý nghĩa của OGP đã thống nhất hình thành nên nhóm vận động Việt Nam gia nhập OGP, sau này được gọi là nhóm Thúc đẩy OGP tại Việt Nam.

Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, các thành viên đều chia sẻ quan điểm cho rằng OGP đem lại lợi ích chung cho quốc gia, đồng thời tạo cơ hội cho các tổ chức dân sự tham gia và đóng góp sâu rộng vào quá trình đổi mới, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Nhóm OGP đóng vai trò thúc đẩy, vận động, đề xuất và thực thi các chương trình hành động nhằm tạo dựng mối quan tâm, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các bên liên quan tới OGP tại Việt Nam.

Để tiếp tục lan tỏa những giá trị của OGP cũng như cập nhật thêm thông tin cho các tổ chức xã hội dân sự, ngày 27 tháng 3 năm 2018 với sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN, đại diện Nhóm thúc đẩy OGP tại Việt Nam chị Nguyễn Thị Kiều Viễn (TT) và Ts Vũ Ngọc Anh đã có buổi giao lưu chia sẻ thông tin, cập nhật tiến trình vận động OGP với các tổ chức xã hội dân sự miền nam.

Các thành viên tham dự đã hào hững chia sẻ những tiềm năng chung tay đóng góp vận động để tăng điểm cho Việt Nam cũng như ứng dụng OGP trong lĩnh vực hoạt động của mình. Một thành viên đã viết: “Niềm hạnh phúc ngập tràn con tim và khối óc khi hôm nay mình được tham dự Buổi họp “Sáng kiến Chính phủ mở – Open Government Partnership – OGP”. “Buổi gặp gỡ như đả thông tư tưởng cho mình. Cuối cùng, mình đã có thể link tất cả những kiến thức và kinh nghiệm marketing trong khối Doanh nghiệp, Phi chính phủ, và bây giờ là Chính phủ lại với nhau. Hơn thế, thêm vòng kết nối với rất nhiều anh chị lãnh đạo tuyệt vời và đầy tâm huyết, họ đã cho mình con đường mới, những lời khuyên đầy giá trị mà mình phải suy ngẫm.”

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân tham gia cũng mong muốn có sự kết nối, chia sẻ thường xuyên từ Nhóm thúc đẩy để hiểu rõ hơn về OGP trong tiến trình phát triển toàn cầu, sự tương tác với Chương trình Mục tiêu phát triển bền vững và các sự lồng ghép khác.