Hội nghị Toàn cầu về OGP lần thứ 5 tại Tbilisi, Georgia

Với tư cách là đồng chủ tịch của Chương trình Đối tác Chính phủ Mở (OGP), Georgia sẽ tổ chức Hội nghị Toàn cầu về OGP lần thứ 5 tại Tbilisi, Georgia, vào ngày 17-19 / 7/2018.

Đại diện của 90 đại biểu quốc gia và chính phủ, các bộ trưởng, công chức, thành viên quốc hội, chính quyền địa phương, đại diện xã hội dân sự, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu, học giả và nhà báo sẽ tập trung tại Tbilisi và thảo luận về những thách thức trong việc duy trì các nguyên tắc của chính phủ mở.

Hội nghị toàn cầu OGP 2018 sẽ tập trung vào sự tham gia của công dân, chống tham nhũng và cung cấp dịch vụ công. Mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh lần này là thúc đẩy học tập đồng đẳng, truyền cảm hứng cho các bên vận động cho OGP để nâng cao mức tham vọng và thúc đẩy chương trình nghị sự của chính phủ mở để giải quyết những thách thức mới và cải thiện cuộc sống của người dân trên khắp thế giới.

Sự kiện sẽ tiếp tục thúc đẩy tinh thần đồng sáng tạo, chương trình nghị sự cho Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu sẽ dựa trên một lời kêu gọi mở cho các đề xuất. Các thành viên của cộng đồng OGP được mời gửi ý tưởng của họ cho các phiên thảo luận và trở thành diễn giả qua trang web của Hội nghị thượng đỉnh. Chúng tôi đang mời các đề xuất về các bài hát theo chủ đề ưu tiên sau đây được xác định bởi các đồng chủ tịch hiện tại của OGP – Chính phủ Georgia và Mukelani Dimba: Sự tham gia của người dân, Chống tham nhũng và Dịch vụ công cộng. Các chủ đề khác cũng sẽ được xem xét. Để đóng góp vào chương trình làm việc, vui lòng gửi đề xuất trước ngày 31 tháng 3 năm 2018.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: summit@opengovpartnership.org. Chi tiết xem tại đây