Indonesia: Trang điện tử cộng đồng thúc đẩy chính quyền mở

Làng Barabali nằm ở trung tâm Lombok ở vùng Tây Nusa Tenggara của Indonesia cũng giống nhiều làng quê khác, người dân ít có cơ hội tiếp xúc với chính quyền.

Dưới sự giám sát của trưởng thôn Ki Agus Azhar, chính quyền cấp thôn ở Barabali đã thiết lập một trang web cùng các tài khoản mạng Xã hội giúp các thành viên trong cộng đồng có thể truy cập thông tin về các chương trình phát triển của thôn, đặt câu hỏi hoặc đề xuất các ý kiến, khiếu nại . Trưởng thôn sẽ là người trực tiếp trả lời các nội dung này.

Phương tiện truyền thông xã hội đã giúp cộng đồng và các cơ quan quản lý giám sát việc sử dụng các quỹ của thôn. Chương trình “điện tử hóa” gặp khó khăn ở chỗ trong thôn chỉ có 30% người dân truy cập Internet bằng điện thoại thông minh, vì vậy chính quyền đã phải xử lý linh hoạt, phổ biến thông tin theo những cách khác, chẳng hạnđăng lên các bảng thông báo cộng đồng.

Sau một thời gian thực hiện, thành viên trong cộng đồng giờ đã có thể tương tác trực tiếp và nhanh chóng với chính quyền thôn, ý kiến của họ sẽ được phản hồi nhanh hơn và họ biết ngân sách được dùng đúng mục đích. Người dân đã nhiệt tình hơn và sẵn sàng tham gia vào vấn đề quản lý của thôn.

Nhiều nơi khác ở khắp Indonesia đang học tập Barabali để phát triển các hệ thống tương tự cho cộng đồng của họ. Ông Muhammad Zainul Majdi, Thống đốc West Nusa Tenggara nhận xét: Sử dụng các kênh thông tin khác nhau, chúng tôi đã tạo được lòng tin của người dân đối với chính quyền. Lòng tin không chỉ quan trọng ở cấp TW mà cần ngay ở cấp cơ sở. Để xây dựng chính quyền mở, cần tôn trọng văn hóa tranh luận, yếu tố này thường hay bị bỏ qua.

Nguồn ảnh: https://twitter.com/opengovindo
Bài viết trích từ: https://bit.ly/2HAIQHf