Thư mời hội thảo chia sẻ kết quả Nghiên cứu SDGs-OGP Việt Nam

Nhóm Thúc đẩy OGP tại Việt Nam trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp tham dự hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) ở Việt Nam và Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP)”, gọi tắt là Nghiên cứu SDGs-OGP Việt Nam.
 
Thời gian:
8:30 – 12:00
Thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018
 
Địa điểm:
Phòng họp Salon Rameu Rossini
Khách sạn Hotel de l’Opera
29 Tràng Tiền, Hà Nội
 
Vào tháng 5 năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững bằng việc thông qua “Kế hoạch Hành động Quốc gia (NAP) nhằm thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững”.
 
Đối tác Chính phủ mở ra đời năm 2011 là một sáng kiến quốc tế nổi bật nhất hiện nay nhằm thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và khuyến khích sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước. Đây là một thiết chế quốc tế đa phương có sức hút mạnh mẽ với cả các nước phát triển và đang phát triển, và hiện đã có 75 quốc gia tham gia. Cách tiếp cận và các nguyên tắc của OGP rất gần gũi và tương thích với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là Mục tiêu số 16 (tập trung vào quản trị tốt và các thiết chế minh bạch thúc đẩy trách nhiệm giải trình vì một xã hội hoà bình, công bằng và phát triển toàn diện).
 
Nhận thấy OGP rất phù hợp, cần thiết và có khả năng hỗ trợ chính phủ và các bên liên quan thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của Việt Nam, nhóm thúc đẩy OGP tại Việt Nam với sự điều phối của Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đã và đang nỗ lực cùng nhau nghiên cứu về mối liên hệ giữa SDGs và OGP nhằm cung cấp thêm thông tin cho chính phủ và các bên liên quan về những lợi ích của OGP trong quá trình thực hiện SDGs tại Việt Nam.
 
Trong khuôn khổ Dự án thúc đẩy Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) tại Việt Nam do Bộ ngoại giao vương quốc Bỉ và Đại sứ quán Đan mạch đồng tài trợ, TT đã triển khai và hoàn thành dự thảo báo cáo nghiên cứu SDGs-OGP Việt Nam (tháng 1-5/2018). Tại hội thảo, chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu về các kết quả chính cũng như các khuyến nghị ban đầu nhằm giúp nhóm chuyên gia tiếp tục hoàn thiện báo cáo trong thời gian tới.
 
Chương trình hội thảo được gửi kèm thư mời này.
 
Vui lòng khẳng định sự tham gia của quý vị bằng cách gửi email xác nhận về địa chỉ [email protected] hoặc qua điện thoại: 024.3715 3532 trước ngày 14/5/2018.
 
Trân trọng cảm ơn!
Chương trình hội thảo Download tại đây https://bit.ly/2Ipdwvg