Tuyên bố Chính phủ Mở

Để tham gia vào OGP, các quốc gia cần cam kết ủng hộ các nguyên tắc của Chính phủ Mở và Chính phủ Minh bạch thông qua việc tán thành Tuyên bố Chính phủ mở. Theo đó, các quốc gia cam kết “nỗ lực thúc đẩy văn hóa toàn cầu của chính phủ mở, trao quyền cho người dân, nâng cao lý tưởng về Chính phủ thế kỷ 21 minh bạch và có sự tham gia”.

Tuyên bố này đã được tán thành bởi 79 quốc gia thành viên OGP. Các quốc gia có đủ điều kiện muốn tham gia vào OGP cần thể hiện sự tán thành với Tuyên bố này trong Ý nguyện thư.

Phiên bản Tiếng Anh xin mời độc giả xem tại đây.

Phiên bản Tiếng Việt được phiên dịch bởi Tổ chức Hướng tới Minh bạch tại Việt Nam, xin mời download tại đây.