Nghiên cứu các mô hình kinh doanh cho Dữ liệu Chính phủ Mở Liên kết (BM4LOGD)

Là tài liệu của các tác giả Phil Archer et al, do Ủy ban châu Âu xuất bản ngày 12/11/2013. Tài liệu đưa ra các ví dụ điển hình về 14 cơ quan của các nước thành viên Liên minh châu Âu và tổ chức thế giới sử dụng Dữ liệu Mở Liên kết – LOD (Linked Open Data) và Dữ liệu Chính phủ Mở Liên kết – LOGD (Linked Open Government Data) trong các hệ thống thông tin của mình để cung cấp các dịch vụ chính phủ điện tử (CPĐT) cho các khách hàng, đặc biệt là dịch vụ tích hợp dữ liệu một cách mềm dẻo khi các dữ liệu nằm rải rác khắp nơi trên Internet và với các định dạng khác nhau.
Các ví dụ được đưa ra bao trùm một dải rộng lớn các lĩnh vực: thư viện, lưu trữ, xuất bản, di sản văn hóa, tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu, năng lượng, bản đồ, thông tin doanh nghiệp, nông nghiệp, chống tội phạm…
Có lẽ, cuốn sách sẽ là tham khảo tốt cho tất cả những ai muốn triển khai Dữ liệu Mở Liên kết và Dữ liệu Chính phủ Mở Liên kết vào Việt Nam trong các lĩnh vực như chính phủ điện tử, nông nghiệp thông minh, thành phố thông minh,… những lĩnh vực không chỉ làm việc với công nghệ, mà quan trọng hơn, cần và phải làm việc với dữ liệu.

Tải về bản dịch sang tiếng Việt, có 290 trang, tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/fksk1ri4ost7gyx/Study_on_business_models_for_Linked_Open_Government_Data_BM4LOGD_v1.00-Vi-26042017.pdf?dl=0 

Nguồn: https://letrungnghia.mangvn.org

 

Đăng bình luận

*