Số phát hành đặc biệt hướng dẫn về Chính phủ Mở: Thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì Sự phát triển bền vững

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững yêu cầu những hành động táo bạo. Chương trình nghị sự này đòi hỏi việc điều phối chính sách trên nhiều mặt trận, hình thành các mối quan hệ đối tác mới và cam kết sử dụng nguồn lực đáng kể trên toàn cầu.  Để thực hiện chương trình này, chúng ta cũng cần có một cách tiếp cận cởi mở và có trách nhiệm. Với sự tham gia của các chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) trên 66 quốc gia nhằm giúp các chính phủ trở nên cởi mở hơn, hoạt động có hiệu quả hơn, Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (OGP) mang lại cơ hội đặc biệt giúp thúc đẩy việc thực thi Chương trình nghị sự 2030.

Số phát hành đặc biệt  của Hướng dẫn về Chính phủ Mở lần này tập trung vào cách tiếp cận của Chính phủ Mở trong việc thúc đẩy quá trình triển khai toàn bộ 17 Mục tiêu, bao gồm việc nâng cao chất lượng dịch vụ công và cuối cùng là để giảm nghèo. Nhiều quốc gia tham gia OGP hiện đang giải quyết những thách thức này bằng cách thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, trao quyền cho công dân và các tổ chức XHDS, phòng chống tham nhũng và tăng cường khai thác các công nghệ mới trong kế hoạch hành động quốc gia của mình. Một số ví dụ của các nước được trình bày tại số phát hành đặc biệt  này.  Ngoài ra, một số ví dụ về các cam kết được trích ra từ Hướng dẫn về Chính phủ Mở cũng được nhấn mạnh để áp dụng cho các kế hoạch hành động trong tương lai. Chúng tôi kêu gọi chính phủ và các tổ chức XHDS đi tiên phong trong việc thực hiện mô hình Chính phủ Mở tiếp tục xây dựng những ý tưởng này trong những tháng tiếp theo bằng cách đưa ra các đề xuất của riêng họ đối với các chính sách Chính phủ Mở hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).

Phiên bản Tiếng Anh xin mời độc giả download tại đây

Phiên bản Tiếng Việt được phiên dịch bởi Tổ chức Hướng tới Minh bạch tại Việt Nam, xin mời download tại đây.