Pháp luật về tiếp cận thông tin ở Việt Nam

Hệ thống pháp luật đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân và trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan công quyền mới chỉ manh nha bắt đầu từ năm 1998 với Nghị định của Chính phủ số 29/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 05…

VPCP sẵn sàng xây dựng Chính phủ số hoá và dữ liệu mở

Chiều 25/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và ông Sebastian, Chuyên gia kinh tế trưởng, Quyền Giám đốc quốc gia, Ngân hàng thế giới (WB) đã chủ trì buổi làm việc để nghe Dự án sáng kiến Việt Nam trình bày về Bảng theo dõi…
1 3 4 5