Nhóm Thúc đẩy OGP Việt Nam tại APLF 2017

(3 đại diện từ Việt Nam: Ts Vũ Ngọc Anh/TT, Nguyễn Quang Thương/CDI, Đỗ Hải Linh/PanNature) Vào ngày 14 tháng 12 năm 2017, “Diễn đàn Lãnh đạo châu Á – Thái Bình Dương APLF2017: Chính phủ mở vì phát triển toàn diện” đã được tổ chức tại Indonesia…

BÁO CÁO Nghiên cứu về khả năng tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) của Việt Nam 2016

OGP là một trong những sáng kiến quốc tế nổi bật nhất hiện nay trong lĩnh vực thúc đẩy quản trị minh bạch với 70 quốc gia thành viên (tính đến tháng 8/2016). Mục đích của OGP là hỗ trợ các chính phủ đưa ra những cam kết…

Về Nhóm thúc đẩy OGP tại Việt Nam

GIỚI THIỆU NHÓM Nhóm làm việc vận động cho sáng kiến Đối tác Chính phủ mở OGP của Việt Nam, được thành lập vào năm 2014, với sự tham gia của các tổ chức và cá nhân trong nước cùng chia sẻ tầm nhìn chung và sự nhiệt…

Cơ chế hoạt động của Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP)

OGP được điều hành bởi một Uỷ ban thường trực quốc tế gồm đại diện của các bên liên quan (multi-stakeholder international Steering Committee – sau đây gọi là Uỷ ban thường trực) – đóng vai trò là cơ quan chính điều phối các hoạt động của OGP.…